خدمات مشاوره روانشناسی فراتاک|تورنتو

خدمات مشاوره روانشناسی فراتاک|تورنتو

خدمات مشاوره روانشناسی فراتاک

 

صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی اگرچه از بسیاری جهات موجب بهبود زندگی انسان‌ها شده اما به همان اندازه دشواری هایی را هم برای انسان ها به همراه داشته است. پیچیدگی های بیشتر زندگی، رقابت میان افراد و دولت‌ها و از همه مهمتر ضیق وقت مهمترین پیامدهای زندگی مدرن هستند. انسانها گاها در کشاکش دل‌مشغولی های زندگی فرصت نمی‌کنند آنطور که شایسته است برای خود و اطرافیان خود وقت بگذرانند، یا به آنچه ندای درونی آنهاست بپردازند. عدم توجه به این مهم در گذر زمان موجبات فرسایش روحی افراد را فراهم آورده و آنها را نیازمند توجه خاص به این مقوله می‌نماید. 

روان‌درمان گری در بین همه ملل از جمله ایرانیان از سابقه طولانی برخوردار است. به علت افزایش پیچیدگی های زندگی و به تبع آن درگیری های بیشتر روحی و روانی،  نیاز به روان درمانی در دهه گذشته افرایش چشمگیر داشته و این افزایش ادامه دارد. 

مهاجرت یکی از فرایندهای دشوار در زندگی انسان‌ها تلقی می‌شود که بسیاری از عواقب روحی و روانی آن مصون نیستند. افزایش مهاجرت در بین ایرانیان و همچنین نیاز به روان درمانگر مهاجران ایرانی از جای جای دنیا ما را بر آن داشت تا با فراتاک به یاری متقاضیان روان‌درمانی بر آییم. در تمام مراحل اعم از پرسش و پاسخ، تبادل اطلاعات، انتخاب مشاور، مشاوره آنلاین و… با شما هستیم.

Although industrialization and technological progress have improved people’s lives in many ways, they have also brought difficulties for people.More complexities of life, competition between individuals and governments and most importantly time constraints are the most important consequences of modern life. People sometimes don’t have the time to spend time for themselves and those around them, or to listen to what is their inner voice. Failure to pay attention to this important thing over time causes people’s spiritual erosion and makes them need special attention to this category.Psychotherapy has a long history among all nations, including Iranians. Due to the increase in the complexity of life and as a result more mental and emotional conflicts, the need for psychotherapy has increased significantly in the last decade and this increase continues.Migration is considered one of the difficult processes in human life, many of which are not immune to its psychological consequences. The increase in immigration among Iranians as well as the need for psychotherapists of Iranian immigrants from all over the world prompted us to come to the aid of psychotherapy applicants with Fratak. We are with you in all stages, including questions and answers, exchange of information, selection of a consultant, online consultation, etc. 

ورود

ثبت‌نام کنید

تنظیم مجدد رمزعبور

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید، لینکی برای ایجاد رمز عبور جدید از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

سوال داری؟ بپرس، راحت باش