مرضیه شیرازی روانشناس و روانکاو پویشی |تورنتو

مرضیه شیرازی روانشناس و روانکاو پویشی |تورنتو

مرضیه شیرازی روانشناس و روانکاو پویشی

“با مرضیه شیرازی، یک روانشناس و روانکاو مورد اعتماد که به سلامت ذهنی شما اختصاص دارد، شفای متحول کننده را در آغوش بگیرید. مرضیه با انبوهی از تجربه و تخصص دلسوزانه، جلسات درمانی شخصی متناسب با سفر منحصر به فرد شما را ارائه می دهد. چه در حال عبور از گذارهای زندگی باشید، چه بر غلبه بر آن ها مرضیه با آسیب های گذشته یا به دنبال کشف خود، فضای امن و پرورش دهنده ای را برای کاوش و رشد فراهم می کند. او از طریق گفت و گوی بینش آمیز و تکنیک های مبتنی بر شواهد، به مراجعان قدرت می دهد تا قدرت درونی خود را کشف کنند و انعطاف پذیری خود را پیدا کنند. گامی شجاعانه به سمت خودیابی بردارید. و تعادل عاطفی. امروز جلسه خود را با مرضیه شیرازی برنامه ریزی کنید و مسیری را به سوی شفا و رضایت کامل در پیش بگیرید.”

 

“Embrace transformative healing with Marzieh Shirazi, a trusted psychologist and psychoanalyst dedicated to your mental well-being. With a wealth of experience and compassionate expertise, Marzieh offers personalized therapy sessions tailored to your unique journey. Whether you’re navigating life transitions, overcoming past traumas, or seeking self-discovery, Marzieh provides a safe and nurturing space for exploration and growth. Through insightful dialogue and evidence-based techniques, she empowers clients to uncover their inner strength and find resilience. Take the courageous step towards self-discovery and emotional balance. Schedule your session with Marzieh Shirazi today and embark on a path towards holistic healing and fulfillment.”

ورود

ثبت‌نام کنید

تنظیم مجدد رمزعبور

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید، لینکی برای ایجاد رمز عبور جدید از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

سوال داری؟ بپرس، راحت باش