خدمات روانشناسی نوجوان محمد برزگری|تورنتو

خدمات روانشناسی نوجوان محمد برزگری|تورنتو خدمات روانشناسی نوجوان محمد برزگری|تورنتو

خدمات روانشناسی نوجوان

آیا از صدای درونی خود که به شما می گوید همه چیز در حال خراب شدن است ناامید هستید؟ آیا از سوء تفاهم و درگیری در روابط خود خسته شده اید؟ آیا برایتان سخت است که به کارهای روزانه خود ادامه دهید؟ تو تنها نیستی. من معتقدم همه ما به کسی نیاز داریم که به ما کمک کند تا بر چالش های زندگی غلبه کنیم. در تمرین من، می توانم به شما کمک کنم تا در مواردی که کار نمی کند پیمایش کنید و دلسوزانه با شما برای رسیدن به اهداف خود و اصلاح وضعیت کار کنم. من به قدرت درونی اعتقاد دارم و کار بر روی یک برنامه درمانی محکم می تواند به شما کمک کند بر تله های معیوب زندگی غلبه کنید و زندگی ارزشمندی را شروع کنید.

 

Are you frustrated with your inner voice telling you everything is falling apart? Are you tired of being misunderstood and struggling in your relationships? Are you finding it hard to keep up with your daily tasks? You’re not alone. I believe we all need someone to help us overcome life’s challenges. In my practice, I can help you navigate what is not working and work compassionately with you to achieve your goals and rectify the situation. I believe in inner strength and working on a solid treatment plan can help you overcome defective life traps and start a life worth living.

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.