کلینیک مشاوره روانشناسی سوی روشن|تورنتو

کلینیک مشاوره روانشناسی سوی روشن|تورنتو

خدمات مشاوره روانشناسی

Bright Side Counselling Services خدمات مشاوره سوی روشن

درمان مشکلات خلقی و اضطرابی

زوج درمانی و خانواده درمانی

مشاوره در زمینه ازدواج و انتخاب شریک زندگی

مشاوره و روان درمانی در زمینه اعتیاد
به مواد اعتیاد آور و اعتیاد های رفتاری (اینترنت و موبایل و …)

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مهارت های زندگی ، کنترل خشم، مدیریت استرس و افزایش اعتماد به نفس.

 

Bright Side Counseling Services

Treatment of mood and anxiety problems

Couple therapy and family therapy

Counseling in the field of marriage and choosing a life partner

Counseling and psychotherapy in the field of addiction

Addictive substances and behavioral addictions (Internet, mobile, etc.)

Holding training workshops in the field of life skills, anger control, stress management and increasing self-confidence.

 

 

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.