ترجمه رسمی افرا | تورنتو

ترجمه رسمی افرا | تورنتو

ترجمه رسمی افرا | تورنتو

شهناز شاهطوسی

مترجم رسمی اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا، دادگاه استانی، و سازمان فرهنگهای متحد کانادا
ترجمه رسمی زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه، عربی، و ترکی
انواع خدمات ترجمه و ویراستاری، مورد تایید ارگان‌های مختلف، اعم از:
اداره مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا
دولت فدرال، دولت‌های استانی، و شهرداری‌ها
دادگاه‌ها و مراجع قضایی و حقوقی
نهادهای آموزشی، ادارات، و شرکت‌های خصوصی

Shahnaz Shahtoosi

Official translator for Immigration and Refugees Canada, Provincial Court, and United Cultures of Canada

Official translation of Farsi, English, French, Arabic, and Turkish languages

All kinds of translation and editing services, approved by various organizations, including:

Immigration, Citizenship and Refugees Canada

Federal government, provincial governments, and municipalities

Courts and judicial and legal authorities

Educational institutions, offices, and private companies

 

 

ورود

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.