پدیده سیمایی | هيپنوتراپيست

پدیده سیمایی | هيپنوتراپيست پدیده سیمایی | هيپنوتراپيست پدیده سیمایی | هيپنوتراپيست پدیده سیمایی | هيپنوتراپيست پدیده سیمایی | هيپنوتراپيست

پدیده سیمایی|هيپنوتراپيست

پدیده سیمایی

هيپنوتراپيست، ای اف تی پرکتیشتر و کاپل کوچ

🔮 قدرت دگرگونی را تجربه کنید! 🔮

آیا استرس، درد یا عادات بد موانع زندگی شما هستند؟
پدیده سیمایی، هیپنوتراپیست و پزشک EFT ، اینجاست تا به شما کمک کند که از این دردها آزاد شوید و پیشرفت را حس کنید!

🌟 دارنده گواهینامه از اولین کالج معتبر ملی هیپنوتیزم آمریکا 🌟

پدیده سیمایی در این سفر شفای عاطفی و معنوی در کنار شماست. تخصص و تجربه او، راه را در این سفر هموار می کند. و رویکرد دلسوزانه و همدلانه او فضای امن و پرورشی را برای رشد و پیشرفت شما تضمین می کند.

🌼 درمان‌هایی شامل:

 ✨ مدیریت استرس

 ✨ تسکین درد

 ✨ اختلالات خواب

 ✨ مداخله در بحران

 ✨ مربی سبک زندگی سالمتر

 ✨ درمان فوبیا

 ✨ کنترل عادات بد

 📞 برای شروع سفر تحولی خود همین الان تماس بگیرید!

 📍 تورنتو، کانادا

✨ اجازه ندهید چالش های زندگی شما را عقب نگه دارد.
💪 با پدیده سیمایی، همسفر رشد شخصی شما، تغییرات را در آغوش بگیرید و قدرت درونی خود را بیابید!

Padideh Simaie

Hypnotherapist & EFT practitioner

🔮 Experience the Power of Transformation! 🔮

Are stress, pain, or bad habits holding you back? Padideh Simaie, your trusted Hypnotherapist & EFT Practitioner in the Greater Toronto Area, is here to help you break free and thrive!

🌟 Certified by America’s First Nationally Accredited College of Hypnotherapy 🌟

Padideh’s expert skills and unwavering confidence pave the way for your emotional and spiritual healing journey. Her compassionate, empathic approach ensures a safe, nurturing space for your growth and advancement.

🌼 Services Include:

✨ Stress Relief

✨ Pain Management

✨ Sound Sleep Restoration

✨ Crisis Intervention

✨ Healthier Lifestyle Coaching

✨ Phobia Conquest

✨ Break Free from Bad Habits

✨ Discover the boundless possibilities within you with Padideh Simaie! ✨

📞 Call Now to Begin Your Transformational Journey!

📍 Serving the Greater Toronto Area, Canada

Don’t let life’s challenges hold you back. Embrace change and find your inner strength with Padideh Simaie – Your Partner in Personal Growth! 💪✨

ورود

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.