𝐏𝐚𝐱 𝐋𝐚𝐰 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

𝐏𝐚𝐱 𝐋𝐚𝐰 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐱 𝐋𝐚𝐰 𝐂𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

موسسه حقوقی و مهاجرتی Pax Law

Pax Law، یک موسسه حقوقی با مدیریت جناب دکتر ثمین مرتضوی وکیل دادگستری کانادا در نورث ونکوور است.

نام “پکس” از کلمه لاتین به معنای “صلح” گرفته شده است که به شکوفایی و آرامش امپراتوری روم در دوران Pax Romana بازمی گردد.

چرا موسسه حقوقی Pax Law

ما به نگرانی ها و دغدغه های با دقت شما گوش می دهیم و موقعیت منحصر به فرد شما را درک می کنیم. تیم اختصاصی ما طیفی از گزینه ها را ارائه می دهد و شرایط و پیامدهای هر گزینه را به دقت بررسی می کند.
با در نظر گرفتن شرایط و نتایج دلخواه شما، راهنمایی های تخصصی را برای کمک به شما در بهترین انتخاب ارائه می دهیم

مشتری مداری در Pax Law

در Pax Law، ما نیازهای مشتریان خود را اولویت بندی می کنیم.
شرکت حقوقی ما طیف گسترده ای از خدمات، از جمله امور تجاری، دعاوی مدنی، دفاع جنایی، قانون خانواده، انتقال املاک، تنظیم وصیت نامه، قانون املاک، و قوانین مهاجرت و پناهندگی را ارائه می دهد. با داشتن وکلای مجربی که به ارائه مشاوره حقوقی معتبر، وکالت شدید، و وکالت استثنایی با قیمت های مناسب اختصاص دارند، می توانید به ما اعتماد کنید تا با نهایت دقت و تخصص به پرونده خود رسیدگی کنیم.

همین امروز با ما تماس بگیرید تا در مسیر خدمات حقوقی کارآمد و با کیفیت متناسب با نیازهای شما قدم بردارید. 🕊️⚖️

 

🕊️ Experience Peaceful Legal Solutions with Pax Law in North Vancouver 🏛️

Pax Law, a prominent North Vancouver Law Firm, is your sanctuary for legal excellence. The name “Pax” stems from the Latin word meaning “peace,” harkening back to the prosperity and tranquility of the Roman Empire during the Pax Romana era.

Why Choose Pax Law? 🤝

We listen intently to your concerns, comprehending your unique situation. Our dedicated team provides a spectrum of options, meticulously reviewing each option’s consequences. With your circumstances and desired outcomes in mind, we offer expert guidance to help you make the best choices.

🌟 Client-Centered Excellence 📚

At Pax Law, we prioritize our clients’ needs. Our top-rated North Vancouver law firm offers a wide range of services, including business matters, civil litigation, criminal defense, family law, real estate conveyancing, wills drafting, estate law, and immigration and refugee law. With experienced lawyers dedicated to providing sound legal advice, fierce advocacy, and exceptional representation at reasonable prices, you can trust us to handle your case with the utmost care and expertise.

Experience peace in your legal journey with Pax Law. Contact us today to embark on a path of efficient, high-quality legal services tailored to your needs. 🕊️⚖️

ورود

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.