شرکت حسابداری رشیدی | در تورنتو

شرکت حسابداری رشیدی | در تورنتو شرکت حسابداری رشیدی | در تورنتو شرکت حسابداری رشیدی | در تورنتو

شرکت حسابداری رشیدی | در تورنتو

 

 

ما معتقدیم که کار تیمی کلید موفقیت است و در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است دانش و تخصص اهمیت دارد. به همین دلیل است که ما رشیدی LLP را تشکیل دادیم – تا دانش و تخصص خود را به عنوان بخشی گسترده از تیم شما برای شما کار کنیم. از زمان تأسیس در سال 1992، ما به رفع نیازهای حسابرسی، مالیاتی و مشاوره صدها شرکت خصوصی، اعم از بزرگ و کوچک، در مجموعه‌ای از صنایع کمک کرده‌ایم. با گذشت زمان شرکت ما رشد کرده است، اما تعهد ما به ارائه خدمات با کیفیت بالا و شخصی ثابت باقی می ماند. ما مشتاقانه منتظریم تا در سال های آینده منبع مستمر مشاوره و راهنمایی مورد اعتماد باشیم.

 

 

We believe that teamwork is the key to success, and in a rapidly changing world knowledge and expertise matters. That is why we formed Rashidi LLP – to put our knowledge and expertise to work for you as an extended part of your team. Since our founding in 1992 we have helped meet the audit, tax, and advisory needs of hundreds of private companies, both large and small, in a diverse array of industries. Over time our firm has grown, but our commitment to delivering high quality, personalized service remains the same. We look forward to being a continued source of trusted advice and guidance in the years ahead.

ورود

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.