فروشگاه هنری و کارهای دستی|تورنتو

فروشگاه هنری و کارهای دستی|تورنتو فروشگاه هنری و کارهای دستی|تورنتو فروشگاه هنری و کارهای دستی|تورنتو

فروشگاه هنری و کارهای دستی

 

Baadeh، یک پلتفرم آنلاین منحصر به فرد، به عنوان پل ارتباطی بین میراث فرهنگی ایران و روند مد مدرن عمل می کند و مجموعه ای از لوازم جانبی، جواهرات، پوشاک و اقلام دست ساز را ارائه می دهد. بااده که ریشه در ملیله غنی هنر ایرانی دارد، ضمن پذیرایی از مشتریان در کانادا و ایالات متحده، جوهره فرهنگ ایرانی را گرامی می دارد. این مقاله به بررسی دنیای فریبنده Baadeh می پردازد و چگونگی گردآوری سنت و سبک معاصر را در صحنه بین المللی بررسی می کند.

 

Baadeh, a unique online platform, serves as a bridge between Iranian cultural heritage and modern fashion trends, offering a curated collection of accessories, jewelry, clothing, and handmade items. Rooted in the rich tapestry of Iranian artistry, Baadeh celebrates the essence of Persian culture while catering to customers in Canada and the USA. This article delves into the captivating world of Baadeh, exploring how it brings together tradition and contemporary style on an international stage.

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.