شمع دستساز|تورنتو

شمع دستساز|تورنتو شمع دستساز|تورنتو شمع دستساز|تورنتو شمع دستساز|تورنتو شمع دستساز|تورنتو شمع دستساز|تورنتو

شمع دستساز | تورنتو

با “Elicandle” ، دنیای خود را روشن کن

🕯️ جادوی ظرافت دست ساز را تجربه کنید

معرفی “Elicandle” شمع های دست ساز که نگار با عشق و دقت ساخته است. هر شمع یک اثر هنری است که برای القای فضای شما با گرما، آرامش و افسون طراحی شده است.

🌟 آنچه “Elicandle” را متمایز می کند:

🌹 دست ساز با عشق: اشتیاق نگار در هر شمع خودنمایی می کند.

🎨 هنر در هر جزئیات: هر شمع یک شاهکار است که ظرافت و جذابیت را تراوش می کند.

🌈 انتخاب متنوع: طیف وسیعی از رایحه‌ها، رنگ‌ها و شکل‌های جذاب را برای مناسبت با هر موقعیتی کاوش کنید.

🌿 مواد اولیه درجه یک: ساخته شده با بهترین مواد سازگار با محیط زیست برای سوختگی تمیز و طولانی مدت.

🎁 هدیه عالی: هدیه “Elicandle” را با عزیزانتان به اشتراک بگذارید و خاطراتی ماندگار بسازید.

✨ محیط خود را بالا ببرید، لحظات خود را تقویت کنید و احساسات را با “Elicandle” برانگیزید. ✨

📞 برای تنوع بیشتر و سفارش‌ به صفحه اینستاگرام Elicandle بپیوندید.

📍 ریچموند هیل، تورنتو

🕯️ “Elicandle”  جایی که هنر با اَتمسفر ملاقات می کند.

Illuminate Your World with “Elicandle” by Negar ✨

🕯️ Experience the Magic of Handcrafted Elegance 🕯️

Introducing “elicandle” – a labor of love meticulously crafted by Negar from Richmond Hill, Toronto. Each candle is a work of art, designed to infuse your space with warmth, serenity, and enchantment.

🌟 What Sets “Elicandle” Apart:

🌹 Handmade with Heart: Negar’s passion and dedication shine through every unique creation.

🎨 Artistry in Every Detail: Each candle is a masterpiece, exuding elegance and charm.

🌈 Diverse Selection: Explore a range of captivating scents, colors, and shapes to suit any occasion.

🌿 Premium Ingredients: Made with the finest, eco-friendly materials for a clean and long-lasting burn.

🎁 Perfect Gift: Share the gift of “elicandle” with your loved ones, creating lasting memories.

✨ Elevate your ambiance, enhance your moments, and evoke emotions with “elicandle.” ✨

📞 Join Elicandle’s Instagram page for more stunning candles and orders or special Requests.

📍 Richmond Hill, Toronto

🕯️ Illuminate your life with the warmth and beauty of “elicandle” – Where Art Meets Atmosphere. 🕯️

ورود

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.