صنایع دستی با خطاطی فارسی|تورنتو

صنایع دستی با خطاطی فارسی|تورنتو

صنایع دستی با خطاطی فارسی

تعهد به دنیای خوبیخرید از Etsy به چه معناست؟
این بدان معناست که با خرید هر کالای منحصربه‌فردی که نمی‌توان در مورد آن صحبت کرد، موجی از تغییرات مثبت آغاز می‌شود.
از کسب و کارهای کوچک، افراد پشت سر آنها، تا سیاره اطراف ما – هر خرید تاثیری ایجاد می کند که همه ما می توانیم به آن افتخار کنیم.
درباره فشار ما برای پیشرفت بیشتر بدانید و با ما در تعهد به دنیای خوبی همراه باشید.

 

Committing to a world of good
What does it mean to shop at Etsy? It means that with every one-of-a-kind, can’t-stop-talking-about-it, completely delightful item you buy, a wave of positive change begins.
From the small businesses, to the people behind them, to the planet around us – each purchase creates an impact we can all be proud of. Learn more about our push for progress and join us in committing to a world of good.

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.