لیدا قاسم پور | پرستار کودک

لیدا قاسم پور | پرستار کودک

لیدا قاسم پور
پرستار بچه باتجربه و دلسوز در تورنتو

من لیدا قاسم پور هستم ساکن ریچموندهیل که خدمات مراقبت و پرستاری از کودک دلبند شما را در مناطق ریچموندهیل، آرورا، نیومارکت، نورث یورک و وان ارائه می‌دهم.
با درک عمیق نیازهای روحی و جسمی کودکان، محیطی امن، جذاب و دلسوز را برای فرزندان شما تضمین می کنم.

سوابق متنوع من به عنوان کارشناس در نمایندگی قطعات الکترونیکی خودرو و مدرس و مشاور امور حقوقی در ایران، مرا به مهارت های منحصر به فردی در حل مسئله، آموزش و ارتباط موثر مجهز کرده است.
این تجارب رویکرد من به مراقبت از کودک را غنی می کند و به من اجازه می دهد فضای حمایتی و آموزشی را برای فرزندان شما فراهم کنم.

هدف من این است که همه خانواده ها راحت باشند و همه بچه ها خوشحال.
امروز با من تماس بگیرید تا در مورد نیازهای مراقبت از کودک خود صحبت کنید!

Lida Ghasempour
Experienced and Compassionate Babysitter in Toronto

Hello, Toronto families! I’m Lida Ghasempour, offering reliable and nurturing babysitting services in the Newmarket area, near Shepherd and Yonge. With a deep understanding of both the mental and physical needs of children, I ensure a safe, engaging, and caring environment for your little ones.

My diverse background as an expert in electronic car parts dealership and a legal affairs teacher and consultant in Iran has equipped me with unique skills in problem-solving, education, and effective communication. This experience enriches my approach to childcare, allowing me to provide a supportive and educational atmosphere for your children.

My goal is to make every family comfortable and every child happy.
Contact me today to discuss your childcare needs!

 

ورود

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.