مهدکودک|کانادا

مهدکودک|کانادا

مهدکودک

 

برنامه درسی ترکیبی ما شامل برنامه های آموزشی حرفه ای از Imaginary تا Montessori، High Scope و Reggio است که همگی با دقت طراحی شده اند تا پیشرفت کودک شما را افزایش دهند و ذهن او را تحریک کنند. کارکنان RV عمیقاً به کودک شما به عنوان یک فرد اهمیت می دهند. گروه آموزشی ما به ارائه محیطی شاد، ایمن و نشاط آور اختصاص دارد که برای نشان دادن بهترین ها در کودک شما طراحی شده است. در مرکز RV مهم‌ترین هدف ما مشارکت با خانواده‌ها است تا کودکان را به حداکثر توانایی‌های بالقوه خود ارتقا دهند. ما با تجربه، یادگیری، موفقیت ها و لذت بردن از منحصر به فرد بودن برنامه درسی ترکیبی خود، به آرزوها، رفاه، ایمنی و سلامت کودک اهمیت می دهیم. برای کودکان یک ماجراجویی فردی و خاص برای ورود آرام به زندگی آینده خود فراهم کنید. تنوع در همه زمینه‌ها مانند فعالیت‌ها، غذاها، رنگ‌ها، کتاب‌ها، شکل‌ها، اندازه‌ها، بافت‌ها و زبان‌ها تاکید اصلی ما بر رشد ذهن کودک است.

 

Our blended curriculum incorporates the professional teaching plans from Imaginary to   Montessori, High scope and Reggio, all carefully designed to enhance your child’s improvement and prompt their mind. RV’s staffs care deeply about your child as an individual. Our educational group is dedicated to providing a happy, safe, and exiting environment designed to bring out the best in your child.At RV center our most important aim is to partner with families to develop children to their fullest potential abilities. We care for a child’s aspirations, well-being, safety and health by experiencing, learning, successes and enjoying the uniqueness of our blended curriculum. To provide children with an individual and specific adventure for a smooth entry into their future life. Diversity in all areas such as activities, foods, colors, books, shapes, sizes, textures, and languages are our main emphasis on child’s mind development.

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.