نوشین افلاطونی روانشناس | تورنتو

نوشین افلاطونی روانشناس | تورنتو

نوشین افلاطونی روانشناس بالینی

با روانشناسی بالینی نوشین به اعماق ذهن کودک خود شیرجه بزنید.
تیم دلسوز و با تجربه ما جلسات درمانی مناسبی را ارائه می دهد تا شما را از طریق چالش های زندگی نوجوانان خود راهنمایی کند.
از اضطراب و افسردگی گرفته تا تروما و مسائل مربوط به رابطه، فضای امنی برای بهبود و رشد  نوجوانان خود را فراهم می کنیم.
با رویکردهای مبتنی بر شواهد و مراقبت شخصی، به شما قدرت می‌دهیم تا پتانسیل خود را باز کنید و زندگی رضایت‌بخش‌تری داشته باشید.
همین امروز اولین قدم را بردارید و با ما قدرت دگرگون کننده درمان را کشف کنید.

Dive deep into your child’s mind with Noshin Aflatooni Clinical Psychology.
Our caring and experienced team offers tailored therapy sessions to guide you through the challenges of your teen’s life.
From anxiety and depression to trauma and relationship issues, we provide a safe space for our teens to heal and grow.
With evidence-based approaches and personalized care, we empower you to unlock your potential and live a more fulfilling life.
Take the first step today and discover the transformative power of therapy with us.

 

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.