Sunnyside Gril North York

Sunnyside Gril North York

Sunnyside Gril

 

“در Sunnyside Grill لذتی از آفتاب را بگذرانید
جایی که هر لقمه ای طعم و هر لحظه یک خاطره است.
برای صبحانه، برانچ یا ناهار به ما بپیوندید و غذاهای تازه آماده شده ما را که با دقت و اشتیاق درست شده اند بچشید.
از پنکیک گرفته تا املت، با منوی ما پذیرایی گرمی را در فضایی پر جنب و جوش تجربه کنید
امروز و با هر لقمه لذت‌بخش در Sunnyside Grill، اجازه دهید نور خورشید روشن شود.”

Enjoy the sun at Sunnyside Grill

Where every bite is a taste and every moment is a memory.

Join us for breakfast, brunch or lunch and taste our freshly prepared dishes prepared with care and passion.

From pancakes to omelets, experience warm hospitality in a lively atmosphere with our menu

Let the sunshine shine today with every delicious bite at Sunnyside Grill.”

 

 

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.