فریده تنکابنی دیجیتال مارکتر

فریده تنکابنی دیجیتال مارکتر

فریده تنکابنی دیجیتال مارکتر

فریده تنکابنی
متوجه شدم! وقتی تصمیم گرفتم کار آنلاین را بررسی کنم، من نیز ترسیده بودم.
اما پس از تماشای این کارگاه، دنیایی از امکانات را کشف کردم. هرگز متوجه نشدم کار کردن با افرادی که می دانند چه کار می کنند چقدر می تواند آسان باشد.

Farideh Tonkaboni
I get it! When I decided to look into working online, I was intimidated too.
But after watching this workshop, I discovered a world of possibilities. I never realized how easy things could be by working with people who know what they are doing.

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.