مینا مدرس زبان انگلیسی |تورنتو

مینا مدرس زبان انگلیسی |تورنتو

مینا مدرس زبان انگلیسی

“مینا، استاد زبان و راهنمای مورد اعتماد برای تسلط بر زبان انگلیسی!
مینا با سبک تدریس پویا و اشتیاق خود به زبان، تضمین می کند چه مبتدی باشید و چه به دنبال بهبود مهارت های خود باشید در این مسیر می تواند همراه شما باشد.
با موانع زبانی خداحافظی کنید و به شیوایی در انگلیسی سلام کنید.
.با تقویت مهارت های چهارگانه ی زبان انگلیسی برای کار،زندگی و اقامت دائم در کانادا آماده شوید

شرکت در آزمون های  IELTS , CELPIL گامی ضروری برای اخذ اقامت دائم است

“Mina, a language teacher and a trusted guide to mastering the English language!
With her dynamic teaching style and passion for the language, Mina ensures that whether you are a beginner or looking to improve your skills, she can accompany you along the way.
Mina’s personalized approach meets your unique learning needs.
His innovative techniques make grammar a breeze and vocabulary a delight.Say goodbye to language barriers and hello to secure communication!
Join Mina’s classes today and begin a transformative language adventure.
Prepare for work, life and permanent residence in Canada by strengthening the four skills of the English languageParticipation in IELTS and CELPIL tests is a necessary step to obtain permanent residence.

 

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.