تدریس ویولنسل و آهنگسازی شاهین عابدی زاده|تورنتو

تدریس ویولنسل و آهنگسازی شاهین عابدی زاده|تورنتو

تدریس ویولنسل و آهنگسازی شاهین عابدی زاده

 

🎻 جادوی موزیک را با شاهین عابدی زاده آموزش ببینید! 🎶 به کلاس های ما بپیوندید که برای نوازندگان مبتدی و پیشرفته طراحی شده است. در هنر جاودانه نوازندگی ویولن سل شیرجه بزنید و بر تکنیک هایی که با روح شما طنین انداز می شود تسلط پیدا کنید. اعماق آهنگسازی را زیر نظر متخصص شاهین کاوش کنید و صدای موسیقی منحصر به فرد خود را تقویت کنید. شاهین با سال ها تجربه و اشتیاق به پرورش استعداد، محیطی حمایتی ایجاد می کند که در آن خلاقیت شکوفا می شود. چه رویای اجرا در صحنه های بزرگ و چه ساختن ملودی های گیرا را دارید، اجازه دهید شاهین عابدی زاده راهنمای شما در این سفر موسیقایی باشد. امروز ثبت نام کنید و اجازه دهید موسیقی شما اوج بگیرد! 🎼

 

🎻 Learn the magic of music with Shahin Abedizadeh! 🎶 Join our classes designed for beginners and advanced musicians. Dive into the timeless art of cello playing and master the techniques that resonate with your soul. Explore the depths of composition under the tutelage of Shahin’s expert and enhance your unique musical sound. With years of experience and passion for nurturing talent, Shaheen creates a supportive environment where creativity flourishes. Whether you dream of performing on big stages or creating catchy melodies, let Shahin Abedizadeh be your guide on this musical journey. Sign up today and let your music soar! 🎼

 

 

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.