شرکت برف روبی|تورنتو

شرکت برف روبی|تورنتو

شرکت برف روبی

HomeStars بزرگترین شبکه کانادایی از متخصصان خدمات خانگی تأیید شده و مورد بازبینی جامعه است.
چه در حال شروع یک بازسازی اساسی باشید و چه فقط به یک تعمیر کوچک نیاز دارید، ما در سراسر کانادا متخصصینی داریم که به شما در انجام پروژه خود کمک می کنند.
ماموریت ما این است که برای هر پروژه بهبود خانه، ابزارهایی را که برای استخدام در اولین بار نیاز دارید در اختیار شما قرار دهیم.

HomeStars is Canada’s largest network of verified and community-reviewed home service professionals.
Whether you’re starting a major renovation or just need a small repair, we have pros across Canada to help you accomplish your project. Our mission is to give you the tools you need to hire right the first time, for every home improvement project.

ورود

ثبت‌نام کنید

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.